Classes particulars on el professor s’adapta

Anglès one to one

 

L’anglès one to one són classes particulars on el professor s’adapta a les necessitats específiques de l’alumne.

Són classes que es poden enfocar a la millora d’una àrea concreta de la llengua (gramàtica, parla, comprensió oral …) o bé, a preparació d’exposicions orals o escrites i preparació d’exàmens oficials.Anglès one to one
one to one
Clases d'anglès particulars
L

es classes particulars poden ser a Hibernia House o In Company o a domicili.

Tant el número d’hores, com l’horari o dia/es és flexible i a conveniència de l’alumne sempre i quan es disposi d’un professor lliure a l’horari convingut.

El preu és per hora (no hi ha quota mensual fixa) i, a diferència dels grups, les classes cancel·lades amb un mínim de 24 hores, no es paguen.

Matrícula