Anglès amb DESCOMPTES ESPECIALS

Aprofita les Tarifes Especials de Hibernia House

DESCOMPTES ESPECIALS

T'oferim l'oprtunitat d'assistir com alumne a Hibernia House a quansevol tipus de classe amb tarifes avantatjoses.

Consulta'ns opcions de tarífes en funció de les seguents situacions


GERMANS
A

més a més de pagar una única matrícula familiar, s’ofereix un descompte per cada membre de la família a la quota mensual.

FAMÍLIES NOMBROSES
E

n cas d’apuntar-se 4 membres d’una mateixa família (pares –fills), la quarta persona és totalment gratuïta, sempre i quan facin cursos simultàniament.

S’aplicarà la gratuïtat del curs a aquell que la totalitat a pagar sigui menor.

SENIORS
T

ots aquells alumnes majors de 60 anys no pagaran matrícula.


Informació