Anglès per nens de 3 a 12 anys.

INFANTS & CHILDREN

L’objectiu amb els més petits és que aprenguin una segona llengua de manera natural, tal i com si aprenguessin la llengua materna.

És per això que les classes són molt dinàmiques, amb molta comunicació oral i molts jocs.Anglès per INFANTS & CHILDREN
Anglès per nens
C

reiem que quan més aviat un nen adquireix els sons, l’entonació, la pronunciació, les construccions de frases, etc. d’una altra llengua, més s’hi familiaritza i, per tant de gran, a més de tenir un bon domini de la llengua, tindrà el so, l’entonació i la pronunciació més semblant a la d’un nadiu anglès que no pas el nen que comença als 12 anys. Quan creixem (dels 0 als 6 anys) el nostre cervell està “programat” per adquirir la nostra pròpia llengua, la llengua materna; si, a més a més, n’hi introduïm una altra, ens és més fàcil d’assimilar-la i absorbir una nova fonètica, una altra estructuració… En canvi, més endavant, el nostre cervell es va tornant menys receptiu a una segona llengua i és quan ens costa més produir nous sons, diferents maneres d’entonar o de parlar.

NIVELLS

  • Els nivells INFANTS & CHILDREN són els grups de nens de 3 a 12 anys.
  • Distingim entre els més petits o INFANTS, que equivaldria a l’etapa escolar d’infantil, i els més grans o CHILDREN, que serien els de primària. Un cop acaben l’últim curs passen a la línia TEENS.
  • Avaluacions: els INFANTS reben un informe trimestral i els CHILDREN fan un examen trimestral i a final de curs reben un informe general del curs.
Matrícula
Clases d'anglès per a nens